Monthly Archives: June 2016

Oud postkantoor gekraakt.

 

20160626_153247

Op zondag 26 juni heeft een groep krakers en ongeveer 25 sympathisanten het oude postkantoor aan de Mahoniehout gekraakt.

Het gebouw is eigendom van Merin BV, welke op grote schaal kantoor- en bedrijfspanden in Nederland verhuurt. Dit gebouw, waar vroeger PostNL gevestigd was, staat sinds haar vertrek (tweeëneenhalf jaar geleden) leeg.

Merin BV en de gemeente zijn met elkaar in contact geweest om iets te realiseren op deze locatie, maar dat blijkt nog niet van de grond te komen.
Het laatste nieuws over het project behelst een plan om het gebouw te slopen en een paar torens neer te zetten met zorgappartementen. Dit dateert uit mei 2014 en heeft nog geen gereed bestemmingsplan of (aangevraagde) vergunningen.

De actie is soepel en rustig verlopen. De politie kwam met vier man terplaatse en heeft na enige tijd verzocht om het pand op leegstand en de aanwezigheid van waardevolle zaken te controleren. Na enig overleg hebben twee agenten met ongeveer acht sympathisanten een inspectieronde gemaakt en zijn daarna vertrokken. Tijdens de actie was er een panic-room aanwezig om tegenkracht te geven aan een eventuele ontruiming.

foto 1

Kraken gaat door, ook in Zaandam!

 

Nieuwe stickers en posters

Afgelopen tijd zijn wij druk bezig met het opkrikken van deze kraakbeweging. Wij hebben nieuwe stickers en posters ontworpen om de straat mee te versieren en interesse over het idee kraken te promoten!

Wil jij stickers of posters? Stuur on een mailtje op “zaansekraakbeweging [at] riseup [dot] net” en wij sturen er een paar jou kant op!

Sticker:
GROTE PDF VERSIE: https://zaansekraakbeweging.squat.net/wp-content/uploads/zaansekraakbeweging/2016/06/stickerpdf.pdf
stickeridee4

Poster:
GROTE PDF VERSIE:  https://zaansekraakbeweging.squat.net/wp-content/uploads/zaansekraakbeweging/2016/06/posterpdf.pdf
poster

Over de geplande ontruiming in de Zeemanstraat, Zaandam.

Begin april dit jaar is een leegstaande woning aan de Zeemansstraat 47a te Zaandam gekraakt. De woning maakt deel uit van een complex van een voormalige FORD-autogarage met diverse woningen, kantoor en opslagruimte en stond op het moment van de kraak bijna 1,5 jaar leeg. Na drie maanden van bewoning heeft de eigenaar, de DEKKERAUTOGROEP, besloten om het kraakpand op korte termijn te ontruimen.

De krakers hebben na de kraak contact gezocht met de politie en hebben de eigenaar aangeboden om een gebruiksovereenkomst voor het pand af te sluiten. De eigenaar heeft hierop echter negatief gereageerd en dreigde onder andere om de krakers met een knokploeg van automonteurs uit het pand te verwijderen. Na een aanbod van de politie voor bemiddeling, voerde de eigenaar de grootschalige aanwezigheid van asbest in het pand als reden voor zijn optreden aan.

In een asbestraport over de woning is op te maken dat de betreffende asbest vewerkt is in een schoorsteen op het dak die inderdaad beschadigd is, maar waarvan het asbesthoudende gedeelde (de afvoerpijp) in tact is. Eigenaar DEKKERAUTOGROEP heeft aan de politie aangegeven bezorgd te zijn over de gezondheidsrisico´s van het pand voor de krakers, maar verhuurt tegelijkertijd andere bij het complex behorende woningen die veel meer asbest bevatten. Daarnaast heeft de eigenaar geen preventieve maatregelen genomen om de betreffende schoorsteenpijp voor verder beschadigen te behoeden, iets waartoe de eigenaar ook zonder kraak van de woning wettelijk verplicht is. Het pand rechtstreeks beschikbaar willen maken voor verhuur, zoals de eigenaar zegt al voor de kraak van plan te zijn geweest, is dus niet mogelijk.

DEKKERAUTOGROEP vindt ook dat de kraak de nieuwbouwplannen voor een reeks nieuwe appartementen op de plek waar nu het complex staat zou dwarsbomen. De plannen, die stammen uit 2011, hebben sindsdien echter geen verdere uitwerking gekregen in de vorm van de aanvraag van vergunningen of een wijziging van het bestemmingsplan. Mocht dit op korte termijn wel gebeuren dan zal het nog jaren duren voordat deze procedures in orde zijn. De krakers hebben hierbij direct na de kraak al duidelijk gemaakt bereid zijn de woning te verlaten mochten deze plannen concreet vorm krijgen.

De krakers zijn het er niet mee eens dat de eigenaar via politie en openbaar ministerie een woning ontruimt die anderhalf jaar leeg heeft gestaan voor plannen die na vijf jaar nog geen enkele conrete vorm hebben gekregen. Ook verwachten ze dat de woning weer leeg komt te staan na de ontruiming. Wonen is een recht: als de woning verhuurd wordt voor een sociale prijs en de daartoe nodig maatregelen worden getroffen kunnen de krakers tevreden zijn, want het is zeer onwaarschijnlijk dat de eigenaar in actie zou zijn gekomen om het pand te verhuren zonder de kraak.

Kraken gaat door: woningen voor mensen, niet voor leegstand!