Huig blijft gekraakt!

huig blijft gekraakt

De gekraakte voormalige drukkerij Huig, word bedreigd met ontruiming. De eigenaar van het gebouw heeft aangifte gedaan bij de politie. De bewoners van het pand zijn in beroep gegaan, morgen zal er een strafrechtelijke rechtzaak plaatsvinden tegen de ontruiming: 11 uur bij de rechtbank in Haarlem. Wij roepen iedereen op om naar de rechtzaak te komen!

De Huig is al sinds 14 augustus gekraakt om als woonruimte te dienen en de langdurige leegstand van dit pand (10 jaar) aan te kaarten. De eigenaar van het pand is De Driestreng BV uit Hilversum. Er zijn geen concrete plannen van De Driestreng om iets met het gebouw te gaan doen en lijkt het erop (blijkt uit de processtukken) dat als het pand ontruimd word er anti-kraak in word gezet, wat wij geen goed alternatief vinden voor kraken. Anti-kraak corporaties maken misbruik van de vele woningzoekenden door de prijzen erg hoog te maken, maar daar geen enkel huurrecht tegenover te stellen: wat vroeger een bureaucratisch alternatief leek tot kraken, blijkt een corrupt systeem om woningzoekenden uit te buiten.

Doordat dit gebouw 10 jaar leeg heeft gestaan met dezelfde eigenaar wordt er duidelijk met het gebouw gespeculeerd. Deze locatie biedt veel potentie voor culturele activiteiten en woon/werk- ruimte. Als de rechtszaak verloren wordt zal het (weer) wachten zijn totdat de prijs stijgt om het gebouw door te verkopen aan een projectontwikkelaar die daar dure appartementen gaat bouwen. Zolang er geen concrete plannen zijn om iets met het gebouw te gaan doen is er geen noodzaak voor ontruiming en zetten wij ons in om het pand te behouden.

Wij zullen niet wijken voor de onterechte praktijken van leegstand of anti-kraak. Huizen voor mensen, niet voor winst!

Wij roepen iedereen op om naar de rechtzaak te komen! 11 Januari, 11:00 bij de rechtbank Haarlem, Simon de Vrieshof 1.

Rechtzaak gespannen tegen de krakers van de Mahoniehout

20160626_153247

De eigenaar Merin BV wil de krakers van het gebouw aan de Mahoniehout 26 naar de civiele rechter slepen.

Dit gebouw huisvestte vroeger een sorteercentrum van PostNL en stond sinds haar vertrek, tweeënhalf jaar geleden, leeg.

Vastgoedhandelaar Merin BV zou een voorlopig koopcontract hebben afgeslopen met Stebru BV, een projectontwikkelaar. In dit voorlopig koopcontract staat de afspraak om het gebouw aanstaande één september leeg op te leveren aan de nieuwe eigenaar. Maar de vergunningen voor dit gebouw zijn nog niet verleend. Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig en dit zal zelfs in het meest gunstige geval nog minstens 7 maanden duren. Dat betekent dat het gebouw nog maanden lang onnodig leeg zal blijven staan om de vergunningen af te wachten.

Wij willen goede plannen zoals bijvoorbeeld zorgwoningen niet in de weg zitten en zullen daarvoor vrijwillig vertrekken, maar wij vertrekken niet voor leegstand.

Zaanstad moet zijn burger-participatie niet in de weg staan.

adhocnowayVandaag is er een artikel verschenen in het Noord-Hollands dagblad Zaanstreek over de lokale politieke partij “Democratisch Zaanstad”. De partij wil “korte metten” maken met leegstand in de Zaanstreek door middel van anti-kraak en het weren van krakers.

Als kraakbeweging vinden wij dat burgers een actieve rol moeten kunnen spelen bij het gebruiken van leegstand, volgens DZ zijn wij een doorn in het oog. Ook weten wij dat DZ nog nooit iniatief heef genomen om krakers te leren kennen. Wij vinden het weer apart dat een partij die zich democratisch noemt het idee promoot van anti-kraak, wat een corrupt uitbuitingsysteem voor woningzoekende blijkt te zijn.

Het anti-kraak systeem:
Anti-kraak bestaat al tientallen jaren, sinds het kraak-verbod zijn anti-kraak corporaties flink gegroeid door een middel te zijn om leegstaande panden te beschermen. Omdat kraken een heel complexe en moeilijke onderneming is geworden voor veel mensen, gebeurt het veel minder (maar het kan nog steeds!). Anti-kraak bureaus maken hier misbruik van, ze hebben de prijzen kunnen laten stijgen door gebruik te maken van de hoge aantallen woningzoekenden. Wat vroeger een bureaucratisch alternatief leek tot kraken is uitgegroeid tot een corrupt systeem om woningzoekende uit te buiten. De prijs voor een anti-kraakwoning is vrijwel hetzelfde als voor een sociale huurwoning alleen worden alle woonrechten van de bewoner ontkend, medewerkers van anti-kraakbureaus mogen elk moment je huis in stappen en kunnen zelfs eisen dat je jou huis gaat opruimen of de afwas gaat doen.

Bij veel grote kantoorpanden waar anti-kraak in zit stoppen anti-kraak bureaus vaak 1 of 2 mensen in het gebouw (kijk het huidige belastingskantoor in Westerwatering). Dit doen ze om overlast te verminderen. Maar hiermee word er niet gekeken naar het probleem van woningzoekende, enkel het probleem van de eigenaar en zijn pand. Om deze reden is anti-kraak in onze ogen geen oplossing voor leegstand.

Waarom zijn er zoveel woningzoekende?:
Op dit moment leven we in een periode waarin we 8 jaar moeten wachten voor een betaalbare woning, waarin constant wordt bezuinigd en het steeds moeilijker wordt om een vast inkomen te verdienen. Een periode waarin sociaale wooncorporaties liever hun sociale huurwoningen slopen voor koopwoningen zodat ze meer verdienen en waar ook veel leegstand bij komt kijken!

Er zijn onderzoeken geweest naar het aantal sociale huurwoningen, er zijn 700.000 mensen in Nederland die geen sociale huurwoningen kunnen krijgen die het wel nodig hebben. Dat is 31% van de mesnen die recht hebben op een sociale huurwoning. Er zijn dus dringend meer betaalbare woningen nodig.

Leegstand is een groot probleem in Nederlands. Het CBS geeft weer dat er 408.000 woningen leeg staan, dat is 5,5% van alle woningen in Nederland. Als we het hier hebben over gezinswoningen kunnen we iedereen van een huis voorzien die geen sociale huurwoning kan krijgen.

Hoe is dit zo gekomen? Bezuinigingen op de sociale woningbouwesector van recht-liberale partijen zoals de CDA, VVD en de PVV in de afgelopen 20 jaar….

Kraken in Zaanstad:
Krakers in de Zaanstreek zijn al heel lang actief geweest en hebben zich bezig gehouden met het bestreiden van leegstand en het huisvestte van woningzoekende. Als krakers bekijken we altijd kritisch welke panden gekraakt moeten worden, zo willen wij het creëren van sociale huurwoningen niet in de weg zitten.

Kraken heeft het voordeel dat mensen zelf in actie komen tegen leegstand, in plaats van het creëren van nog een bureaucratisch gemeentelijk orgaan. Zo worden burgers ook meer betrokken bij de beslissingen van een stad.

Naast het feit dat krakers er vaak voor gezorgd hebben dat panden die aan het verkrotten waren werden opgeknapt, is het kraken van gebouwen een druk middel om ervoor te zorgen dat eigenaren actie gaan ondernemen bij het realiseren van nieuwe plannen.

Wij vinden dat Democratisch Zaanstad deze feiten in beschouwing moet nemen, inplaats van krakers weg te zetten als een ‘Doorn in het oog’ zonder ze ooit ontmoet te hebben. Kraken van gebouwen is goed voor het welzijn van de lagere klassen, anti-kraak stimuleert het corrupt systeem om woningzoekende uit te buiten.

———–
ARTIKEL NHD
Zaanstad moet iets met leegstand

door Rob Swart

Lege gebouwen verplicht melden

Zaanstad – Als het aan Democratisch Zaanstad ligt wordt na de
zomervakantie korte metten gemaakt met leegstand. Tijdelijk gebruik van
lege gebouwen wordt gestimuleerd en kraken ontmoedigd.

De afspraken die DZ wil invoeren in Zaanstad gelden al in veel andere
steden. Het zijn de standaard leegstandsregels, gemaakt door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Het komt er op neer dat leegstand die langer
duurt dan zes maanden verplicht gemeld moet worden – een boete bij verzuim
– en dat minimaal drie maanden daarna de gemeente en de eigenaar in
overleg treden. Naarmate de leegstand langer duurt wordt de druk van de
gemeente sterker. Na een jaar kan de gemeente een gebruiker voordragen en
de eigenaar zal die kandidaat een gebruiksovereenkomst moeten aanbieden.
Veel gemeenten passen de leegstandsverordening toe in samenhang met een
actief anti-kraakbeleid. Aan handhaving van het kraakverbod heeft Zaanstad
sinds de invoering in 2010 niet heel veel tijd besteed. Alleen ’dwingende
verplichtingen’ die in de wet staan wil Zaanstad opvolgen. Het kraken is
DZ al jaren een doorn in het oog. Maar de partij richt zich nu op de
leegstand en dringt en passant de krakers terug. Volgens DZ snijdt het mes
met een leegstandsverordening aan twee kanten. Verpaupering van buurten en
bedrijfsterreinen die meestal volgt op leegstand wordt voorkomen. Maar
bovendien kunnen veel mensen er baat bij hebben als leegstaande gebouwen
beschikbaar komen. Startende ondernemers, studenten, kunstenaars en
arbeidsmigranten hebben vaak huisvestingsproblemen. DZ heeft de invoering
van een Zaanse leegstandsverordening bij de gemeenteraad ingebracht. In
2013 probeerde de partij samen met POV al om het gebruik van
leegstandsafspraken te forceren. Toen was de raad tegen, met als argument
dat het meer kost dan oplevert.

Dagblad Zaanstreek . . . 27-07-2016

Oud postkantoor gekraakt.

 

20160626_153247

Op zondag 26 juni heeft een groep krakers en ongeveer 25 sympathisanten het oude postkantoor aan de Mahoniehout gekraakt.

Het gebouw is eigendom van Merin BV, welke op grote schaal kantoor- en bedrijfspanden in Nederland verhuurt. Dit gebouw, waar vroeger PostNL gevestigd was, staat sinds haar vertrek (tweeëneenhalf jaar geleden) leeg.

Merin BV en de gemeente zijn met elkaar in contact geweest om iets te realiseren op deze locatie, maar dat blijkt nog niet van de grond te komen.
Het laatste nieuws over het project behelst een plan om het gebouw te slopen en een paar torens neer te zetten met zorgappartementen. Dit dateert uit mei 2014 en heeft nog geen gereed bestemmingsplan of (aangevraagde) vergunningen.

De actie is soepel en rustig verlopen. De politie kwam met vier man terplaatse en heeft na enige tijd verzocht om het pand op leegstand en de aanwezigheid van waardevolle zaken te controleren. Na enig overleg hebben twee agenten met ongeveer acht sympathisanten een inspectieronde gemaakt en zijn daarna vertrokken. Tijdens de actie was er een panic-room aanwezig om tegenkracht te geven aan een eventuele ontruiming.

foto 1

Kraken gaat door, ook in Zaandam!

 

Nieuwe stickers en posters

Afgelopen tijd zijn wij druk bezig met het opkrikken van deze kraakbeweging. Wij hebben nieuwe stickers en posters ontworpen om de straat mee te versieren en interesse over het idee kraken te promoten!

Wil jij stickers of posters? Stuur on een mailtje op “zaansekraakbeweging [at] riseup [dot] net” en wij sturen er een paar jou kant op!

Sticker:
GROTE PDF VERSIE: https://zaansekraakbeweging.squat.net/wp-content/uploads/zaansekraakbeweging/2016/06/stickerpdf.pdf
stickeridee4

Poster:
GROTE PDF VERSIE:  https://zaansekraakbeweging.squat.net/wp-content/uploads/zaansekraakbeweging/2016/06/posterpdf.pdf
poster

Over de geplande ontruiming in de Zeemanstraat, Zaandam.

Begin april dit jaar is een leegstaande woning aan de Zeemansstraat 47a te Zaandam gekraakt. De woning maakt deel uit van een complex van een voormalige FORD-autogarage met diverse woningen, kantoor en opslagruimte en stond op het moment van de kraak bijna 1,5 jaar leeg. Na drie maanden van bewoning heeft de eigenaar, de DEKKERAUTOGROEP, besloten om het kraakpand op korte termijn te ontruimen.

De krakers hebben na de kraak contact gezocht met de politie en hebben de eigenaar aangeboden om een gebruiksovereenkomst voor het pand af te sluiten. De eigenaar heeft hierop echter negatief gereageerd en dreigde onder andere om de krakers met een knokploeg van automonteurs uit het pand te verwijderen. Na een aanbod van de politie voor bemiddeling, voerde de eigenaar de grootschalige aanwezigheid van asbest in het pand als reden voor zijn optreden aan.

In een asbestraport over de woning is op te maken dat de betreffende asbest vewerkt is in een schoorsteen op het dak die inderdaad beschadigd is, maar waarvan het asbesthoudende gedeelde (de afvoerpijp) in tact is. Eigenaar DEKKERAUTOGROEP heeft aan de politie aangegeven bezorgd te zijn over de gezondheidsrisico´s van het pand voor de krakers, maar verhuurt tegelijkertijd andere bij het complex behorende woningen die veel meer asbest bevatten. Daarnaast heeft de eigenaar geen preventieve maatregelen genomen om de betreffende schoorsteenpijp voor verder beschadigen te behoeden, iets waartoe de eigenaar ook zonder kraak van de woning wettelijk verplicht is. Het pand rechtstreeks beschikbaar willen maken voor verhuur, zoals de eigenaar zegt al voor de kraak van plan te zijn geweest, is dus niet mogelijk.

DEKKERAUTOGROEP vindt ook dat de kraak de nieuwbouwplannen voor een reeks nieuwe appartementen op de plek waar nu het complex staat zou dwarsbomen. De plannen, die stammen uit 2011, hebben sindsdien echter geen verdere uitwerking gekregen in de vorm van de aanvraag van vergunningen of een wijziging van het bestemmingsplan. Mocht dit op korte termijn wel gebeuren dan zal het nog jaren duren voordat deze procedures in orde zijn. De krakers hebben hierbij direct na de kraak al duidelijk gemaakt bereid zijn de woning te verlaten mochten deze plannen concreet vorm krijgen.

De krakers zijn het er niet mee eens dat de eigenaar via politie en openbaar ministerie een woning ontruimt die anderhalf jaar leeg heeft gestaan voor plannen die na vijf jaar nog geen enkele conrete vorm hebben gekregen. Ook verwachten ze dat de woning weer leeg komt te staan na de ontruiming. Wonen is een recht: als de woning verhuurd wordt voor een sociale prijs en de daartoe nodig maatregelen worden getroffen kunnen de krakers tevreden zijn, want het is zeer onwaarschijnlijk dat de eigenaar in actie zou zijn gekomen om het pand te verhuren zonder de kraak.

Kraken gaat door: woningen voor mensen, niet voor leegstand!

Tweede Kamer gaat akkoord met nieuwe huurwet, ondanks woningnood.

In februari heeft De Tweede Kamer de nieuwe wet aangenomen die de doorstroming van de huurmakt zou moeten verbeteren. Deze wet zou scheefwonen in de sociale sector tegen moeten gaan. Dat houd in dat voor mensen met een hoog inkomen hun huur elk jaar met 4 procent stijgt. Door deze wet aan te nemen in plaats van het vergroten van de sociale woningsbouw zal het aantal huishoudens die geen huurwoning kunnen krijgen blijven stijgen.

Met dit beleid word er niet direct gehandeld naar de vraag voor goede en betaalbaar huurwoningen. Er wordt enkel meer geld gewonnen op mensen die zichzelf liever niet rot betalen op een dure huurwoning in de private sector. Verbouw de luxe woningen tot sociale huurwoningen, creeer een grond waar mensen zelf voor hun woning kunnen zorgen en vermijd trage bureaucratie. Want iedereen heeft recht op een betaalbare woning nu! Niet misschien over 10 jaar….

Klik op deze link voor het volledige artikel: http://www.joop.nl/nieuws/kamer-akkoord-met-nieuwe-huurwet-ondanks-oplopend-woningtekort

Kraak spreek uur (KSU)

Heb je hulp nodig bij het kraken in de Zaanstreek? Of wil je bijdragen aan de beweging? Kom naar het Kraakspreekuur van de Zaanstreek!

Elke Dinsdag van 20:00 t/m 21:00.

KSU

 

Welkom bij De Zaanse Kraakbeweging!

De Zaanse Kraakbeweging (ZKB) bestrijdt leegstand en creëert woonruimte waar daar behoefte aan is. Voor veel mensen is het onmogelijk om een woonruimte te vinden omdat er weinig betaalbare opties zijn. Ondertussen staan er heel veel panden leeg waar prima in gewoond kan worden. Door te kraken kunnen wij het probleem van woningnood verkleinen door gebruik te maken van die leegstaande panden.