Zaanstad moet zijn burger-participatie niet in de weg staan.

adhocnowayVandaag is er een artikel verschenen in het Noord-Hollands dagblad Zaanstreek over de lokale politieke partij “Democratisch Zaanstad”. De partij wil “korte metten” maken met leegstand in de Zaanstreek door middel van anti-kraak en het weren van krakers.

Als kraakbeweging vinden wij dat burgers een actieve rol moeten kunnen spelen bij het gebruiken van leegstand, volgens DZ zijn wij een doorn in het oog. Ook weten wij dat DZ nog nooit iniatief heef genomen om krakers te leren kennen. Wij vinden het weer apart dat een partij die zich democratisch noemt het idee promoot van anti-kraak, wat een corrupt uitbuitingsysteem voor woningzoekende blijkt te zijn.

Het anti-kraak systeem:
Anti-kraak bestaat al tientallen jaren, sinds het kraak-verbod zijn anti-kraak corporaties flink gegroeid door een middel te zijn om leegstaande panden te beschermen. Omdat kraken een heel complexe en moeilijke onderneming is geworden voor veel mensen, gebeurt het veel minder (maar het kan nog steeds!). Anti-kraak bureaus maken hier misbruik van, ze hebben de prijzen kunnen laten stijgen door gebruik te maken van de hoge aantallen woningzoekenden. Wat vroeger een bureaucratisch alternatief leek tot kraken is uitgegroeid tot een corrupt systeem om woningzoekende uit te buiten. De prijs voor een anti-kraakwoning is vrijwel hetzelfde als voor een sociale huurwoning alleen worden alle woonrechten van de bewoner ontkend, medewerkers van anti-kraakbureaus mogen elk moment je huis in stappen en kunnen zelfs eisen dat je jou huis gaat opruimen of de afwas gaat doen.

Bij veel grote kantoorpanden waar anti-kraak in zit stoppen anti-kraak bureaus vaak 1 of 2 mensen in het gebouw (kijk het huidige belastingskantoor in Westerwatering). Dit doen ze om overlast te verminderen. Maar hiermee word er niet gekeken naar het probleem van woningzoekende, enkel het probleem van de eigenaar en zijn pand. Om deze reden is anti-kraak in onze ogen geen oplossing voor leegstand.

Waarom zijn er zoveel woningzoekende?:
Op dit moment leven we in een periode waarin we 8 jaar moeten wachten voor een betaalbare woning, waarin constant wordt bezuinigd en het steeds moeilijker wordt om een vast inkomen te verdienen. Een periode waarin sociaale wooncorporaties liever hun sociale huurwoningen slopen voor koopwoningen zodat ze meer verdienen en waar ook veel leegstand bij komt kijken!

Er zijn onderzoeken geweest naar het aantal sociale huurwoningen, er zijn 700.000 mensen in Nederland die geen sociale huurwoningen kunnen krijgen die het wel nodig hebben. Dat is 31% van de mesnen die recht hebben op een sociale huurwoning. Er zijn dus dringend meer betaalbare woningen nodig.

Leegstand is een groot probleem in Nederlands. Het CBS geeft weer dat er 408.000 woningen leeg staan, dat is 5,5% van alle woningen in Nederland. Als we het hier hebben over gezinswoningen kunnen we iedereen van een huis voorzien die geen sociale huurwoning kan krijgen.

Hoe is dit zo gekomen? Bezuinigingen op de sociale woningbouwesector van recht-liberale partijen zoals de CDA, VVD en de PVV in de afgelopen 20 jaar….

Kraken in Zaanstad:
Krakers in de Zaanstreek zijn al heel lang actief geweest en hebben zich bezig gehouden met het bestreiden van leegstand en het huisvestte van woningzoekende. Als krakers bekijken we altijd kritisch welke panden gekraakt moeten worden, zo willen wij het creëren van sociale huurwoningen niet in de weg zitten.

Kraken heeft het voordeel dat mensen zelf in actie komen tegen leegstand, in plaats van het creëren van nog een bureaucratisch gemeentelijk orgaan. Zo worden burgers ook meer betrokken bij de beslissingen van een stad.

Naast het feit dat krakers er vaak voor gezorgd hebben dat panden die aan het verkrotten waren werden opgeknapt, is het kraken van gebouwen een druk middel om ervoor te zorgen dat eigenaren actie gaan ondernemen bij het realiseren van nieuwe plannen.

Wij vinden dat Democratisch Zaanstad deze feiten in beschouwing moet nemen, inplaats van krakers weg te zetten als een ‘Doorn in het oog’ zonder ze ooit ontmoet te hebben. Kraken van gebouwen is goed voor het welzijn van de lagere klassen, anti-kraak stimuleert het corrupt systeem om woningzoekende uit te buiten.

———–
ARTIKEL NHD
Zaanstad moet iets met leegstand

door Rob Swart

Lege gebouwen verplicht melden

Zaanstad – Als het aan Democratisch Zaanstad ligt wordt na de
zomervakantie korte metten gemaakt met leegstand. Tijdelijk gebruik van
lege gebouwen wordt gestimuleerd en kraken ontmoedigd.

De afspraken die DZ wil invoeren in Zaanstad gelden al in veel andere
steden. Het zijn de standaard leegstandsregels, gemaakt door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Het komt er op neer dat leegstand die langer
duurt dan zes maanden verplicht gemeld moet worden – een boete bij verzuim
– en dat minimaal drie maanden daarna de gemeente en de eigenaar in
overleg treden. Naarmate de leegstand langer duurt wordt de druk van de
gemeente sterker. Na een jaar kan de gemeente een gebruiker voordragen en
de eigenaar zal die kandidaat een gebruiksovereenkomst moeten aanbieden.
Veel gemeenten passen de leegstandsverordening toe in samenhang met een
actief anti-kraakbeleid. Aan handhaving van het kraakverbod heeft Zaanstad
sinds de invoering in 2010 niet heel veel tijd besteed. Alleen ’dwingende
verplichtingen’ die in de wet staan wil Zaanstad opvolgen. Het kraken is
DZ al jaren een doorn in het oog. Maar de partij richt zich nu op de
leegstand en dringt en passant de krakers terug. Volgens DZ snijdt het mes
met een leegstandsverordening aan twee kanten. Verpaupering van buurten en
bedrijfsterreinen die meestal volgt op leegstand wordt voorkomen. Maar
bovendien kunnen veel mensen er baat bij hebben als leegstaande gebouwen
beschikbaar komen. Startende ondernemers, studenten, kunstenaars en
arbeidsmigranten hebben vaak huisvestingsproblemen. DZ heeft de invoering
van een Zaanse leegstandsverordening bij de gemeenteraad ingebracht. In
2013 probeerde de partij samen met POV al om het gebruik van
leegstandsafspraken te forceren. Toen was de raad tegen, met als argument
dat het meer kost dan oplevert.

Dagblad Zaanstreek . . . 27-07-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha Captcha Reload